fotoamsteldorp

Buurtbeheer Amsteldorp/de Wetbuurt

Welkom op onze site


Inspraak over veranderingen Amstelstationplannenbloemenbloemenbloemen


Ontwikkelingen rond Amstelstationgebied

Jo Blokziel onderscheiden voor haar vrijwilligerswerk in Buurtbeheer


De Buurtbeheergroep Amsteldorp/de Wetbuurt vergadert iedere eerste dinsdag van de maand om 20.00 uur in Het Hoekhuis, Fizeaustraat 3, behalve in de zomervakanties.
Iedereen uit Amsteldorp en de Wetbuurt is welkom.

De volgende bijeenkomst is op
1 september 2015


Onderwerpen waar Buurtbeheer zich mee bezig houdt:
* Kwaliteit van de woonomgeving
*Veiligheid
* Ontwikkeling van de omgeving van het Amstelstation en Kop Weespertrekvaart
* Verkeersveiligheid
* Het ontbreken van activiteiten voor kinderen en jongeren

* Plannen bebouwing Gooise Weg
*De toekomst van bewonersinbreng in het Stadsdeel Oost

Lees hier meer over Buurtbeheer

Zie ook onze Buurtbrieven en het Archief

 

 


fotoamsteldorp